За подобар живот.
ПН Метал нуди решение за вашиот дом и се стреми кон остварување на вашата водечка цел!
Повеќе
ПН МЕТАЛ топлотни пумпи
Не можеме да го промениме почетокот на животот
но можеме да го промениме квалитетот на животот.
Повеќе
ПН МЕТАЛ
ПН МЕТАЛ создава отворена платформа да им достави
топлина, среќа и надеж на оние кои имаат потреба.
Создадете ги најдобрите производи заедно за да го
направите животот повозбудлив.
Повеќе
Previous slide
Next slide
+ 1
КОРИСТЕНИ ПОЛИЊА
+ 0
ПАЗАРИ
0
ВИДОВИ
+ 0
СОРАБОТНИЦИ

НАШИ ПРОИЗВОДИ

High Quality Products

Подобри производи

Подобро живеење

СЕРТИФИКАЦИЈА

Топлинска пумпа

High Quality Products

ЗОШТО ДА НЕ ОДБЕРЕТЕ НАС

High Quality Products

ДИЗАЈН

Односот помеѓу капацитетот на
топлинско зрачење и температурната разлика за пренос на топлина

Капацитетот на топлинско зрачење е поврзан со густината на топлинскиот флукс на површината

ПРОИЗВОДИ

КВАЛИТЕТ